06/11/17 06:04PMFacebook  Twitter  Google+

Obavezni liječnički pregledi za sve sportaše

Image

Obavezni liječnički pregledi za sve sportaše....

Sportska inspekcija je ustanovila nepravilnosti u radu naših klubova,tj da mi kao sportaši nemamo lječničke preglede te su nas upozorili da  to moramo imati.

Tajnik saveza Žarko Babić će ovih dana poslati na mailove klubova tablice sa datumima i satnicom kada klubovi mogu obaviti liječničke preglede.

Za sve informacije obratite se tajniku saveza Žarku Babiću 095/9033-939

ZAKON O SPORTU

IX. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 71.

(1) U športskom natjecanju može sudjelovati osoba za koju je u razdoblju od šest mjeseci prije športskog natjecanja utvrđena opća zdravstvena sposobnost, a kada je to propisano pravilnikom koji donosi ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost ministra i posebna zdravstvena sposobnost, ako propisima nacionalnoga športskog saveza nije određeno kraće razdoblje.
(2) Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje ovlašteni liječnik-specijalist športske medicine, odnosno specijalist medicine rada i športa. Listu ovlaštenih liječnika utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove zdravstva uz suglasnost ministra.
(3) Uvjete za obavljanje zdravstvenih pregleda, vrstu i opseg pregleda, način vođenja evidencije i medicinske dokumentacije športaša te rokove u kojima se provode zdravstveni pregledi za učenike koji sudjeluju u natjecanjima školskih športskih društva, pravilnikom propisuje ministar nadležan za zdravstvo uz prethodno mišljenje ministra.
(4) Obveza utvrđivanja zdravstvene sposobnosti postoji i za druge osobe u športu sukladno odredbama akata nacionalnih športskih saveza.
(5) Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost učenika za sudjelovanje na natjecanjima školskih športskih društava utvrđuje nadležan liječnik specijalist školske medicine, odnosno izabrani liječnik specijalist pedijatar ili izabrani liječnik specijalist opće i/ili obiteljske medicine.

Članak 72.

(1) Športaši ne smiju uzimati nedopuštena sredstva (doping) niti smiju primjenjivati postupke koji su nedopušteni prema pravilima Svjetske antidoping agencije (u daljnjem tekstu: WADA).
(2) Trener, ovlašteni liječnik, i druge osobe u športu ne smiju športašu davati nedopuštena sredstva ili od športaša tražiti ili poticati ga da uzima nedopuštena sredstva ili primjenjuje postupke koji su nedopušteni sukladno pravilima WADA-e.
(3) Ako se utvrdi da su športaš ili osoba iz stavka 2. ovoga članka postupali protivno odredbama iz stavka 1. i 2. ovoga članka osoba i tijelo koji su to utvrdili dužni su postupiti sukladno odredbama WADA-e i Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga u športu.

Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu

Članak 73.

(1) Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu (u daljnjem tekstu: Agencija) specijalizirana je ustanova zadužena za praćenje i provođenje međunarodnih konvencija protiv dopinga u športu u Republici Hrvatskoj.
(2) Vlada Republike Hrvatske uredbom osniva Agenciju te utvrđuje ustroj i način njezina rada sukladno Konvenciji o antidopingu u športu.
(3) Djelokrug Agencije čine stručni poslovi:
1. sustavno praćenje i koordiniranje akcija vladinih i nevladinih organizacija u borbi protiv dopinga u športu,
2. predlaganje i provođenje mjera u borbi protiv dopinga u športu,
3. primjene konvencija, kodeksa WADA-e te pravila međunarodnih športskih saveza i Međunarodnoga olimpijskog odbora.
(4) Za svoj stručni rad Agencija je odgovorna ministarstvu.
(5) Sredstva za početak djelovanja Agencije osiguravaju se iz državnog proračuna, a sredstva za njezino trajno djelovanje osiguravaju se iz sredstava za financiranje godišnjeg programa javnih potreba u športu Republike Hrvatske i drugih izvora sukladno zakonu.Ostali savezi

IDF
EDU
HPS
SSGZ
PSZŽ
PSPGŽ
PSSMŽ
PSBPŽ
PSVSŽ
PSDNŽ
PSKKŽ
PSKZŽ

Pregled svih današnjih utakmica (početak u 19h)

Rezultati uživo: