Zapisnik s utakmice (2019-03-14)

Crne Kraljice
 
Kapetan: Branka Smek
A1: Sirimavo Kovač* (0:2)
A2: Jasna Horvat* (0:4)
A3: Jela Ćaćić (0:4)
A4: Katica Šimić (0:4)
 
Re1: Branka Smek (1:1)
Re2:
Janje Next Team
 
Kapetan: Iva Čustović*
B1: Marina Letica* (4:0)
B2: Hana Jurjako* (4:0)
B3: Sandra Ivić (4:0)
B4: Marijana Puček (3:1)
 
Re1: Iva Čustović* (0:0)
Re2:

Rezultati

Crne Kraljice1(4)-15(30)Janje Next Team
 
Sirimavo Kovač*0-2Marina Letica*
Jasna Horvat*1-2Hana Jurjako*
Jela Ćaćić0-2Sandra Ivić
Katica Šimić0-2Marijana Puček
 
Sirimavo Kovač*0-2Sandra Ivić
Jasna Horvat*0-2Marijana Puček
Jela Ćaćić0-2Marina Letica*
Katica Šimić0-2Hana Jurjako*
 
Branka Smek2-0Marijana Puček
Jasna Horvat*0-2Sandra Ivić
Jela Ćaćić0-2Hana Jurjako*
Katica Šimić0-2Marina Letica*
 
Branka Smek1-2Hana Jurjako*
Jasna Horvat*0-2Marina Letica*
Jela Ćaćić0-2Marijana Puček
Katica Šimić0-2Sandra Ivić