Zapisnik s utakmice (2019-10-22)

8 Ball Sesvete
 
Kapetan: Vjekoslav Konić
A1: Alen Tokić (4:0)
A2: Kristijan Grubišić (4:0)
A3: Vjekoslav Konić (4:0)
A4: Hrvoje Kuninec (4:0)
 
Re1: Danijel Ravlić (0:0)
Re2: Samer Samara (0:0)
Janje Mikulići
 
Kapetan: Mario Plavac
B1: Mario Plavac (0:4)
B2: Mario Jakovčić (0:4)
B3: Zoran Novković (0:4)
B4: Nema igrača (0:4)
 
Re1:
Re2:

Rezultati

8 Ball Sesvete16(32)-0(0)Janje Mikulići
 
Alen Tokić2-0Mario Plavac
Kristijan Grubišić2-0Mario Jakovčić
Vjekoslav Konić2-0Zoran Novković
Hrvoje Kuninec2-0Nema igrača
 
Alen Tokić2-0Zoran Novković
Kristijan Grubišić2-0Nema igrača
Vjekoslav Konić2-0Mario Plavac
Hrvoje Kuninec2-0Mario Jakovčić
 
Alen Tokić2-0Nema igrača
Kristijan Grubišić2-0Zoran Novković
Vjekoslav Konić2-0Mario Jakovčić
Hrvoje Kuninec2-0Mario Plavac
 
Alen Tokić2-0Mario Jakovčić
Kristijan Grubišić2-0Mario Plavac
Vjekoslav Konić2-0Nema igrača
Hrvoje Kuninec2-0Zoran Novković