Zapisnik s utakmice (2020-07-04)

Jabuka Diamante
 
Kapetan:
A1:
A2:
A3:
A4:
 
Re1:
Re2:
Kocka
 
Kapetan:
B1:
B2:
B3:
B4:
 
Re1:
Re2:

Rezultati

Jabuka Diamante0(0)-0(0)Kocka