30/09/12 12:22PMFacebook  Twitter  Google+

O savezu

PIKADO SAVEZ GRADA ZAGREBA-PSGZ

SAVSKA 137

MBS: 1599739

OIB: 85830607260

Žiro račun: HR9223600001101489004

Registarski broj udruge: 21002224

www.psgz.hr

e-mail: psgz@psgz.hr

 Pikado Savez Grada Zagreba prijašnji Zagrebački Savez Pikado Sporta je osnovan 22. listopada 2001. godine te je kao sportski Savez registriran pri Gradskom uredu za opću upravu 17. prosinca iste godine kao neprofitna pravna osoba.

Osnivači Saveza su Pikado klubovi Pikado, sport, druženje; Snoopy Branimirova; Bilikum i Metalac. Prvo Predsjedništvo Saveza tada čine Aleksandar Jovanović kao Predsjednik, Robert Petrinović kao Dopredsjednik, Alan Susović kao Tajnik te Goran Banković i Ivan Rodić kao članovi. Nadzorni odbor tada čine Anđelko Vrbanić kao Predsjednik te Alen Bošković i Perica Konforta kao članovi.

Kao sportskog Saveza, cilj je promicanje, razvitak i unapređivanje pikada u Gradu Zagrebu, radi postizanja vrhunskih sportskih rezultata u navedenoj sportskoj Grani. Članovima Saveza mogu postati Pikado klubovi koji djeluju na području Grada Zagreba.

Tijela upravljanja Savezom su Skupština, Predsjedništvo ( Izvšni odbor ) i Nadzorni odbor. Skupština koju sačinjavaju po jedan zastupnik svakog udruženog Kluba je najviše tijelo upravljanja Savezom.

Na skupštini održanoj 01.rujna 2012.godine Zagrebački Savez Pikado sporta mijenja ime u Pikado Savez Grada Zagreba.

 

TIJELA SAVEZA

 

 

IZVRŠNI ODBOR

izvrsni.odbor@psgz.hr

PREDSJEDNIK

Miroslav Grubeša

091 3737620

 

Hrvoje Hajnić

Iva Čustović

Mihovil Mekić

Stjepan Cebin

 

NADZORNI ODBOR

nadzorni.odbor@psgz.hr

PREDSJEDNICA

Anita Zidar

095 8917222

 

Željko Žitnik

Mario Obradović

 

 

 

NATJECATELJSKO-STEGOVNA KOMISIJA

nsk@psgz.hr

 

KOORDINATOR ZA ŽENE

Iva Čustović

 

TAJNIK

Hrvoje Hajnić

 

PREDSTAVNIK U SKUPŠTINI ZŠS-a

Miroslav Grubeša

 

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE SAVEZA

Predsjednik i Tajnik

 

INTERNET STRANICA

Iva Čustović

Hrvoje Hajnić

 Ostali savezi

IDF
EDU
HPS
ZŠS
PSZŽ
PSPGŽ
PSSMŽ
PSBPŽ
PSVSŽ
PSDNŽ
PSKKŽ
PSKZŽ

Pregled svih današnjih utakmica (početak u 19h)

Rezultati uživo:
Billionaires -Quattro Špica 0:0
Gospođe-DC Sunset 0:0
SG Bounty Amadeus-Darts Point Team Ban 0:0
Janje Mix Team-Sesvete J.D.O.O. 0:0
Sesvete-Janje Alfa Team 0:0
Agram Darts Team-Panda Ravnice 0:0
Dinamo-IPA Zagreb 0:0